สายการผลิต

เราผลิต 50 เส้น extruder, 70 เส้น extruder, 80 เส้น extruder, 90 เส้น extruder, 100 เส้น extruder; 120 เส้น extruder, 150 เส้น extruder,800 สายเครื่องบิดคอนติเลเวอร์, 1000 สายหมุนเครื่องหมุน cantilever, 1250 สายหมุนเครื่องหมุน cantilever, 1000 สายหมุนเครื่องหมุน bow 1250 สายหมุนเครื่องหมุน bow 500 สายหมุน bunching,630 สายหมุน bunchingสายเครื่องบิดกรอบ, เครื่องเสียงสาย

YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 5YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 6YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 7YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 8

OEM/ODM

YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

 

YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3YUYANG MACHINE Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4