ส่งข้อความ
YUYANG MACHINE Co., Ltd.
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดรีดสายเคเบิล
เครื่องอัดรีดลวด
สายการอัดรีดสายเคเบิล
เครื่องพันทองแดง
เครื่องบิดสาย
เครื่องวาดเส้นทองแดง
เครื่องตัดทองแดง
เครื่อง Upcast ทองแดง
เครื่องลวดสายเคเบิล
เครื่องปั่นทองแดง
เครื่องทำท่อเชื่อมเกลียว
เครื่องตัดเลเซอร์
โบบบินเคเบิล
สาย CCV
เคเบิลครอสเฮด
แม่พิมพ์ฉีดลวดทองแดง